+31-653967738

Golf4Holland

Golf4Holland heeft bewust naar een oplossing gezocht voor een probleem dat recent ook door de NGF onderkend is.

Dat veel te veel nieuwe golfers de sport na korte tijd alweer de rug toekeren.

Naar de mening van Golf4Holland heeft dat veel te maken met de manier waarop men met de sport begint.

Het grootste manco daarbij is dat men het plezier in golf niet ontdekt.

De Golf Fun Factor is een start die we iedere nieuwe golfer gunnen!